Het rapport bevat de resultaten van de evaluatie van het Minabesluit. Naast de evaluatieresultaten (impact, effectiviteit, efficiëntie) worden aanbevelingen geformuleerd voor het nieuwe besluit en voor een evaluatiekader aan de hand waarvan subsidies om de vijf jaar geëvalueerd kunnen worden.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu- en natuurbeleid