De overheid heeft zich, met de beslissingen over de Ontwikkelingsschets 2010 en de actualisatie van het Sigmaplan, geëngageerd om op korte termijn een enorme stap vooruit te zetten in het ecologisch herstel van het Schelde-estuarium. Een belangrijke uitdaging is de realisatie van estuariene natuur, waarbij bos- of landbouwgrond wordt omgezet in slikken, schorren, rietkragen, vloedbossen, ... Om nu al een idee te krijgen over de slaagkans en mogelijke knelpunten is het nodig om gelijkaardige, reeds uitgevoerde projecten in detail bestuderen. De evoluties kunnen ons heel wat bijleren met het oog op de toekomstige grootschalige projecten. In dit rapport worden de monitoringsresultaten van drie estuariene natuurherstelprojecten in de Zeeschelde besproken. Naast evaluatie van de uitgevoerde herstelmaatregelen worden ook het monitoringsopzet en de gebruikte meetmethoden beoordeeld. Een vierde project werd recent gerealiseerd en wordt slechts zeer summier besproken.
Publicatiedatum
Januari 2008
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en milieu
Reeks
INBO.R.2007.54