Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatierapport waterschaarste en droogte

Evaluatierapport waterschaarste en droogte

Het evaluatierapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste- en droogteperiode. Het schetst eerst het algemene kader waarbinnen het waterschaarste- en droogterisicobeheer in Vlaanderen wordt vormgegeven. Na de situatiebeschrijving gaat het rapport dieper in op de impact van de droogte op de verschillende sectoren en de crisiscoördinatie. Het rapport eindigt met aanbevelingen die verder zullen worden uitgewerkt.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Water

Vorige edities