Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatiestudie volkstuinen Vlaanderen 2020. Eindrapport

Evaluatiestudie volkstuinen Vlaanderen 2020. Eindrapport

Rapport
juli 2020
Vlaamse Landmaatschappij
Deze evaluatiestudie neemt de VLM-volkstuinsubsidie onder de loep en bekijkt of de VLM-volkstuinsubsidie substantieel heeft bijgedragen aan de verbeterde werking van volkstuinen in Vlaanderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De centrale onderzoeksvraag waarop dit rapport een antwoord formuleert, luidt als volgt: ‘(Hoe) kan het beleid voor volkstuinen in Vlaanderen, waarvan het voornaamste uitvoeringsinstrument vandaag de subsidie is, worden geoptimaliseerd?’. Deze onderzoeksvraag wordt stapsgewijs beantwoord. De voornaamste onderzoeksmethoden die hierbij worden ingezet zijn: een literatuuronderzoek, een gebiedsdekkende enquête en een case-onderzoek met diepte-interviews.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Plattelandsontwikkeling , Milieuzorg
Auteur(s)
Voorland, KU Leuven
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Natuur- en milieuverenigingen, Overheid