Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering van water in Vlaanderen in 2020

Financiering van water in Vlaanderen in 2020

Rapport
april 2023
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
Driejaarlijks maakt de VMM een rapport op over de financiering van water. In het huidige rapport wordt de analyse gemaakt van het jaar 2020. Er vloeide dat jaar zo’n 2,85 miljard euro naar het Vlaamse waterbeleid en -beheer. De meeste middelen werden gebruikt voor de inzameling en zuivering van afvalwater (49%), gevolgd door watervoorziening (35%) en watersysteembeheer (16%).
Publicatiedatum
April 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Water