De Westerschelde is een Speciale Beschermingszone voor soorten zoals de scholekster. De pilootstudie wil op basis van een beperkt aantal gezenderde vogels een inzicht verkrijgen of het mogelijk is om aan de hand van de verkregen gegevens te achterhalen welke karakteristieken voor scholeksters belangrijk zijn in de keuze van de foerageergebieden in de Westerschelde en bij uitbreiding de Oosterschelde. De verspreiding moet hierbij begrepen worden uit het verloop van het getij, de droogvalduur, de dynamiek en de wisselwerking tussen het voedsellandschap en het verstoringslandschap.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Joost Vanoverbeke, Geert Spanoghe, Nico De Regge, Gunther Van Ryckegem
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (23)