Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten door de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Departement WVG) en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid (IVA Zorg en Gezondheid) tot het Departement Welzijn en Gezondheid.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Vlaamse overheid