De overkoepelende doelstelling van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid is om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk te komen, waardoor vrijwilligerswerk beter gedijt en vrijwilligers zich meer gewaardeerd en ondersteund weten.
Publicatiedatum
Februari 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Sociaal-cultureel werk
Auteur(s)
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 2014-2019