Ondanks de moeilijke economische situatie moet de Vlaamse overheid sterk blijven inzetten op het aantrekken en aan de slag houden van kansengroepen. Met 2,8% allochtone werknemers en 1,2% werknemers met een arbeidshandicap zit de Vlaamse overheid nog ver onder de streefcijfers uit haar plan Gelijke kansen en diversiteit. Daarom vragen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Commissie Diversiteit de overheid leidinggevende ambtenaren meer warm te maken voor diversiteit, meer duurzame tewerkstelling te voorzien voor kansengroepen en het beleid rond erkenning van verworven competenties verder uit te werken.
Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Werken bij de Vlaamse overheid , Gelijke kansen en diversiteit