Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geluidshinder. Evaluatie van de MIRA indicatorset

Geluidshinder. Evaluatie van de MIRA indicatorset

Rapport
april 2020
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
De studie evalueert de huidige set van milieu-indicatoren voor geluidshinder in het licht van recente wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en de OESO-criteria voor goede indicatoren. Daarop stelt de studie een nieuwe indicatorset voor met druk-, blootstellings- en impactindicatoren.
Publicatiedatum
April 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lucht en geluid