Gedaan met laden. U bevindt zich op: Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid

Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid

Rapport
oktober 2021
Statistiek Vlaanderen
Het rapport geeft de belangrijkste resultaten van het ‘Genderonderzoek Vlaamse overheid’ (GOVO) weer. Het GOVO-onderzoek is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en wordt uitgevoerd in samenwerking met Statistiek Vlaanderen (SV). Het doel is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut. Het onderzoek behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Werken bij de Vlaamse overheid , Gelijke kansen en diversiteit , Statistieken
Auteur(s)
Walter Van Dongen, Jolien Voorspoels, Michiel Trippas
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/8