Gedaan met laden. U bevindt zich op: Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid in 2021

Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid in 2021

Rapport
oktober 2022
Statistiek Vlaanderen
Het rapport geeft de belangrijkste resultaten van het 2de ‘Genderonderzoek Vlaamse overheid’ (GOVO) weer. Het GOVO-onderzoek is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en wordt uitgevoerd in samenwerking met Statistiek Vlaanderen (SV). Het doel van het GOVO-onderzoek is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut. Het SV-rapport behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid. Het rapport eindigt met een multivariate analyse van de relatie tussen het maandsalaris en de relevante verklarende factoren: gender, functieniveau, leeftijd, dienstanciënniteit, aantal werkdagen per jaar, type arbeidscontract, beleidsdomein en entiteit.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Werken bij de Vlaamse overheid , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Walter Van Dongen, Jolien Voorspoels , Merel Terlien
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/5