Gedaan met laden. U bevindt zich op: Generaties en solidariteit in woord en daad

Generaties en solidariteit in woord en daad

Solidariteit doet zich voor op verschillende niveaus: het microniveau of de hulp tussen familie, vrienden, buren, … en het macroniveau bijvoorbeeld de transfers en overdrachten in het kader van de sociale zekerheid. Zonder het macroniveau geheel buiten beschouwing te laten, focust deze studie in het bijzonder op het microniveau. Ze gaat na welke zorgpatronen er bestaan in autochtone gezinnen/families en in gezinnen met personen van vreemde herkomst. Zijn die patronen identiek op het vlak van houdingen en feitelijk gedrag? Zijn mensen (nog) bereid om voor elkaar te zorgen en wat is kenmerkend voor de informele verzorger, de zorgontvanger en de zorgrelatie? Welke vormen van solidariteit worden zichtbaar in de combinatie van interne en externe educatie van kinderen van 0-12 jaar, uitgaande van individuele tijdbestedingsgegevens? Wat is bijvoorbeeld de rol van grootouders in de externe educatie? Is deze rol dezelfde in geval van een scheiding van de volwassen dochter of zoon? Verdringen genereuze welvaartsvoorzieningen de private hulp van gezinnen/families? Neemt de kracht van de familiebanden af als de overheid zorgtaken van gezinnen/families overneemt? Wat denkt de Europese burger over de verantwoordelijkheid van de overheid in de zorg voor kinderen, ouderen, zieken? Heeft de staat hier een belangrijke rol te vervullen? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen in deze studie.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Oktober 2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Marc Callens (red.)
Reeks
SVR-Studie 2012/1