Gedaan met laden. U bevindt zich op: Genoeg Enough Assez. Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen

Genoeg Enough Assez. Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen

Het onderzoek naar de geweldervaringen van LGBTI+ personen is gebaseerd op de onderzoeksvraag: Welke ervaringen hebben LGBTI+ personen met geweld in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek?. Tevens was het de opdracht om een vragenlijst te ontwerpen die ook in de toekomst kan worden afgenomen. Door geweldervaringen te bevragen in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek kunnen de voorliggende onderzoeksresultaten als een nulmeting dienen. Op deze manier kunnen evoluties over de tijd waargenomen worden bij een volgende meting.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Aisa Burgwal , Jara Van Wiele, Joz Motmans