Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gids Slimme subsidies

Gids Slimme subsidies

Gids
december 2014
Digitaal Vlaanderen
Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument voor de Vlaamse overheid bij het verwezenlijken van haar beleidsdoelen. Behalve het Rekendecreet uit 2011 bestaat er echter weinig algemene afstemming en ontbreekt er een kader rond een kwaliteitsvol subsidiebeleid. Het subsidielandschap is zeer versnipperd en daardoor incoherent. In 2013 ging het project ‘‘Slimme subsidies’ van start om door middel van kennisdeling en het onder de aandacht brengen van verschillende pijnpunten de regeldruk en de administratieve last binnen de Vlaamse subsidies aan te pakken. De gids bevat de aandachtspunten, goede praktijken en nuttige tips die sinds de start zijn verzameld.
Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Gids
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse overheid