Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gis monitor 2015 : wie doet wat?

Gis monitor 2015 : wie doet wat?

Leidraad
mei 2015
Digitaal Vlaanderen
Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) wordt steeds meer een onmisbaar werkinstrument binnen het lokale bestuur. Lokale besturen worden in het kader van Vlaamse beleidsinitiatieven steeds meer gevraagd om geografische informatie aan te maken en bij te houden (plannen- leegstandsregister, register onbebouwde percelen, adressenregister, GRB, RUP’s,…). Lokale besturen liggen immers vaak aan de oorsprong van geografische informatie en zijn zo het best geplaatst om deze gedetailleerde informatie te verzamelen en actueel te houden. Daarnaast helpt het gebruik van geografische informatie de lokale besturen in het verbeteren van hun interne werking en het uitstippelen van het lokale beleid wat uiteindelijk resulteert in een betere dienstverlening naar de burger.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Lokale besturen , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving