Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren.

Publicatiedatum Februari 2019
Publicatietype Handleiding
Thema's Overheidsgebouwen