Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groenboek interne staatshervorming. Juli 2010

Groenboek interne staatshervorming. Juli 2010

Het uitvoeren van een interne staatshervorming in Vlaanderen is één van de belangrijke doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. Tegen het einde van de regeerperiode moet het Vlaams bestuurlijk landschap vereenvoudigd zijn. Het groenboek bevat de visie van de Vlaamse Regering op de interne bestuurlijke organisatie en de concrete vertaling van de algemene principes naar de verschillende beleidsdomeinen in de vorm van doorbraken. Op basis van dit groenboek zal de Vlaamse Regering in het najaar in overleg treden met de andere bestuursniveaus in het bestuursforum. Dat zal uiteindelijk resulteren in een witboek dat in de periode 2011-2014 gefaseerd zal uitgevoerd worden.
Publicatiedatum
Juli 2010
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Lokale besturen , Vlaamse overheid