De studie gaat na hoe groente- en fruittelers die lid zijn van een Vlaamse producentenorganisatie, hier tegenover staan en waarop de producentenorganisatie volgens de telers moet inzetten in de nieuwe operationele programma’s. Het rapport beschrijft ook hoe groente- en fruittelers die geen lid zijn van een producentenorganisatie, hun afzet organiseren, welke problemen ze hierbij tegenkomen en wat hun houding is tegenover producentenorganisaties. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête bij de Vlaamse groente- en fruittelers en bij Waalse, Nederlandse en Franse groente- en fruittelers die aangesloten zijn bij een Vlaamse producentenorganisatie.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven , Landbouw- en visserijbeleid