De tweedelijnsrapportage bevat meer gevorderde analyses op de dataset boottellingen van watervogelfoerageergedrag in enkele focusgebieden van de Zeeschelde. De focus ligt hier op de zoetwater- en oligohaliene gebieden en op de numeriek belangrijkste soort wintertaling. Het bevat ook de resultaten van het macrozoöbenthosonderzoek in diezelfde gebieden in herfst en winter, die vervolgens worden gebruikt om het ruimtelijke foerageergedrag van wintertaling te verklaren.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Joost Vanoverbeke, Frank Van de Meutter, Gunther Vanryckegem
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (24)