Gedaan met laden. U bevindt zich op: Habitatmapping Zeeschelde slik. Habitatkarakteristieken van bodemdieren en garnaalachtigen & slikecotopen Zeeschelde 2.0

Habitatmapping Zeeschelde slik. Habitatkarakteristieken van bodemdieren en garnaalachtigen & slikecotopen Zeeschelde 2.0

Onderzoeksrapport
december 2021
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
De essentie van een goed ecotopenstelsel is dat het ecotopen onderscheidt en de fysische grenzen ervan bepaalt in functie van het potentieel voorkomen van specifieke levens-gemeenschappen. Deze grenzen moeten dus gebaseerd zijn op en getoetst worden aan de aanwezige levensgemeenschappen. In dit rapport wordt voor het eerst getracht om litorale (bij elk getij overspoelde) ecotopen en de contactzones naar het supralitoraal (niet bij elk getij overspoeld) in de Zeeschelde met gebiedseigen data te onderscheiden en te begrenzen. De tot nu gebruikte ecotopen en hun klassegrenzen voor rapportage over slikken (onbegroeide intertidale habitats) in de Zeeschelde (Tabel I-1) werden overgenomen uit het Nederlandse Zoute Wateren Ecotopenstelsel (ZES.1), maar een afstemming op de Zeeschelde moest nog gebeuren, wat de aanleiding is voor deze studie. In het ZES.1 systeem zijn saliniteitszone, droogvalduur en substraat de gebruikte determinanten en binnen elke saliniteitszone worden dezelfde onderscheidingscriteria gebruikt. In deze studie voor de Zeeschelde onderzochten we een groter aantal variabelen namelijk saliniteitzone, droogvalduur, substraat, stroomsnelheid, morfologie, granulometrie en organische stof in de bodem en hun invloed op de structuur van bodemdiergemeenschappen op de slikken.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Alexander Van Braeckel, Joost Vanoverbeke, Frank Van de Meutter, Liesbeth De Neve, Jan Soors, Jeroen Speybroeck, Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (31)