Gedaan met laden. U bevindt zich op: Habitatmapping Zeeschelde subtidaal. Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek

Habitatmapping Zeeschelde subtidaal. Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek

Onderzoeksrapport
december 2018
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
In het onderzoek wordt nagegaan of gemodelleerde stroomsnelheden en in kaart gebrachte bodemvormen in de subtidale gebieden in de Zeeschelde gebruikt kunnen worden om ecologisch betekenisvolle ecotopen af te bakenen bovenop de huidig gehanteerde diepteklassen.
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Alexander Van Braeckel, Jeroen Speybroeck, Joost Vanoverbeke, Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (91)