Halfjaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende vrijstellingen en de toegekende en geweigerde vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Buitenlands beleid

Vorige edities

Gerelateerde publicaties