Gedaan met laden. U bevindt zich op: Halfjaarlijks verslag wapenhandel

Halfjaarlijks verslag wapenhandel

Jaarverslag
november 2019
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Halfjaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende vrijstellingen en de toegekende en geweigerde vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Buitenlands beleid

Vorige edities