Bij de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde gaat men op zoek naar beplantingen die kenmerkend zijn voor het werk van de mens of van de natuur of van beiden samen. Deze bomen en struiken komen in een inventaris wanneer ze erfgoedwaarde bevatten, zoals een historische, esthetische of volkskundige waarde. De handleiding moet ervoor zorgen dat de inventarissen voor houtige beplantingen met eenzelfde methodiek en eenvorming worden ontsloten.
Publicatiedatum Februari 2020
Publicatietype Leidraad
Thema's Archeologie
Auteur(s) Geert Van der Linden, Nele Vanmaele, Koen Smets, Annelies Schepens
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 23