Binnen een circulaire economie worden materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop gehouden op een wijze die verantwoord is voor mens en leefmilieu. De handleiding heeft als doel de houder van materiaal te helpen bij de zelfbeoordeling voor einde-afval en bijproduct wanneer er geen specifieke Europese of Vlaamse criteria gelden. Wanneer de houder ervoor kiest om geen zelfbeoordeling uit te voeren, kan de houder van het materiaal deze handleiding ook gebruiken om de aanvraag van een grondstofverklaring bij de OVAM optimaal voor te bereiden.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Afval