Het rapport beschrijft 25 herstelmaatregelen, die de negatieve effecten kunnen mitigeren van te hoge depositie van stikstof, op 84 Europese habitat(sub)typen uit Vlaanderen die gevoelig zijn voor deze milieudruk. Het rapport levert een beknopte onderbouwing van de werking van de maatregelen en de neveneffecten die ze kunnen hebben, zodat ze kunnen gebruikt worden om in het kader van de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) negatieve effecten van stikstofdepositie te mitigeren.
Publicatiedatum Mei 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Luc De Keersmaeker, Dries Adriaens, Anny Anselin, Piet De Becker, Claude Belpaire, Geert De Blust, Kris Decleer, Geert De Knijf, Heidi Demolder, Luc Denys, Koen Devos, Ralf Gyselings, An Leyssen, Lon Lommaert, Dirk Maes, Patrik Oosterlynck, Jo Packet