Het rapport bevat een analyse van het hervormingsvoorstel van de ziekte(pensioen)regeling voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid. Het vergelijkt de kostprijs van de bestaande statutaire ziekteverlofregeling in combinatie met het systeem van de ziektepensioenen voor de ambtenaren met de kosten van het hervormingsvoorstel, meer bepaald wanneer de ambtenaren na verloop van een zekere tijd onder de toepassing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering zouden komen, met uiteindelijk de overgang naar het rustpensioen bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.
Publicatiedatum Augustus 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Werken bij de Vlaamse overheid , Vlaamse overheid
Auteur(s) Ria Janvier & Inger De Wilde