Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het journaal met of in VGT. Een evaluatieonderzoek naar het aanbod Vlaamse Gebarentaal op de VRT

Het journaal met of in VGT. Een evaluatieonderzoek naar het aanbod Vlaamse Gebarentaal op de VRT

Rapport
maart 2020
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media. Overeenkomstig het bestek (nr. 2019/CJM/KO/SCW/VGTVRT) had dit onderzoek tot doel het Vlaamse Gebarentaal-aanbod op de VRT (Vlaamse Radio- en Televisie omroeporganisatie) te evalueren aan de hand van ervaringen en bevindingen van Vlaamse Gebarentaligen, buitenlandse initiatieven te analyseren, en op basis van dit alles aanbevelingen te formuleren voor een toekomstig Vlaams mediabeleid en een verbeterd aanbod. In een eerste fase onderzochten we via twintig diepte-interviews de informatieverwerving bij het kijken naar het 19ujournaal van de VRT toegankelijk in Vlaamse Gebarentaal, afgekort als VGT, en Karrewiet. In een tweede fase selecteerden en analyseerden we drie andere Europese nieuwsuitzendingen in hun nationale gebarentalen. De inzichten uit de eerste en tweede fase gebruikten we als basis voor een nieuw format dat we in een derde fase ontwikkelden en aan de respondenten ter evaluatie voorlegden. Dit alles vormt de grondslag voor onze conclusies en aanbevelingen voor toekomstige nieuwsuitzendingen in VGT.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s)
Jorn Rijckaert , Alexander Dhoest