De ontwikkeling van het milieukostenmodel (MKM) werd opgestart in 2001. Het instrument draagt bij aan een kosteneffectief milieubeleid en geeft aan hoe de milieudoelstellingen tegen de laagst mogelijke kosten behaald kunnen worden. De publicatie beschrijft verschillende toepassingen tijdens de twaalf jaar van het milieukostenmodel.
Publicatiedatum Oktober 2013
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid