Het Vlaamse minderhedenbeleid kreeg vorm via het strategisch plan minderhedenbeleid van 24 juli 1996 en het minderhedendecreet van 28 april 1998. De Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele minderheden (ICEM) gaf van 1997 tot 2005 in haar jaarrapport een overzicht van de manier waarop het minderhedenbeleid in de diverse sectoren werd uitgevoerd.
Publicatiedatum
Mei 2006
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit

Vorige edities