Er zijn veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Het officieel beschermen van erfgoed maakt dat het kan behouden blijven voor toekomstige generaties. Het uitgangspunt bij de selectie van te beschermen plaatsen is dan ook dat ze belangrijk moeten zijn voor de maatschappij en omdat een bepaalde gemeenschap ze belangrijk vindt. Het beleid heeft hierin een cruciale maar zeer complexe rol omdat het rekening moet houden met al deze stemmen. Het agentschap Onroerend erfgoed heeft de studie gelanceerd om via kwalitatief onderzoek meer inzicht te krijgen in methodes om lokale kennis in te schakelen in erfgoedprocessen. In het onderzoek wordt er bij een zo divers mogelijk publiek gepolst naar zijn waardering van erfgoed, en dit zowel vanuit individueel als vanuit een breder maatschappelijk standpunt.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Beleid en regelgeving onroerend erfgoed
Auteur(s)
Hanne Van Gils, Bert Timmermans, Roel De Ridder
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 203