Het rapport met de studie van een selectie van botanische macroresten is het derde deel van een reeks verslagen die de weerslag vormt van het archeologisch onderzoek van ‘De Meersen’, een locatie in de binnenstad van Ieper. Dit deel van de eindrapportage bevat de studie van een selectie van contexten met goed bewaarde botanische macroresten die tijdens het archeologisch onderzoek op de site De Meersen zijn opgegraven. Om deze vondsten goed contextueel en chronologisch te kunnen plaatsen is gebruik gemaakt van de op dat moment beschikbare gegevens over de stratigrafie en chronologie van de site en van de individuele sporen, ook al moet de publicatie van deze gegevens nog gebeuren. Voor het macrobotanisch onderzoek zijn monsters uit beerputten en -kuilen, ton- en waterputten, (afval)kuilen en enkele grachten onderzocht. Dit onderzoek heeft informatie opgeleverd over vroegere voedingsgewoonten, milieuomstandigheden en activiteiten op en in de omgeving van het onderzochte stadsdeel, van de late 12de tot de 18de eeuw. Uit het onderzoek blijkt dat er doorheen de gehele periode een rijk en gevarieerd aanbod aan verschillende gebruiksplanten was.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Brigitte Cooremans, Koen De Groote
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 260