Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Gender- en seksuele identiteit in het jeugdwerk

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Gender- en seksuele identiteit in het jeugdwerk

Studie
september 2020
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het rapport geeft een inzicht in de beleving van gender- en seksuele identiteit van jongeren in het jeugdwerk. Voor de studie werden jongeren die zich identificeren als LGBTQIA+ en jeugdwerkers bevraagd en namen verschillende vormen van jeugdwerk deel aan een participatief onderzoek. Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan meer toegankelijke en onderbouwde informatie en sensibilisering om met aspecten zoals stereotypering en kwetsend taalgebruik om te gaan. Het rapport bevat 21 concrete aanbevelingen waarmee zowel beleidsmakers als organisatoren aan de slag kunnen.
Publicatiedatum
September 2020
Publicatietype
Studie
Thema's
Jeugd , Gelijke kansen en diversiteit