Het rapport geeft een inzicht in de beleving van gender- en seksuele identiteit van jongeren in het jeugdwerk. Voor de studie werden jongeren die zich identificeren als LGBTQIA+ en jeugdwerkers bevraagd en namen verschillende vormen van jeugdwerk deel aan een participatief onderzoek. Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan meer toegankelijke en onderbouwde informatie en sensibilisering om met aspecten zoals stereotypering en kwetsend taalgebruik om te gaan. Het rapport bevat 21 concrete aanbevelingen waarmee zowel beleidsmakers als organisatoren aan de slag kunnen.
Publicatiedatum September 2020
Publicatietype Studie
Thema's Jeugd , Gelijke kansen en diversiteit