Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impact evaluation ESF-programme “Organizing Differently”. Final report

Impact evaluation ESF-programme “Organizing Differently”. Final report

Rapport
januari 2021
Departement Werk en Sociale Economie
Dit rapport omvat de impactevaluatie van de projecten gerealiseerd in de ESF “Anders Organiseren” oproep. Dit ‘Anders Organiseren’ verwijst naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie, waar de organisatiestructuur en de werkbaarheid van de medewerkers centraal staan. De achterliggende principes worden gevormd door de moderne sociotechniek. In deze studie lag de focus op de impact van de organisatiestructuur op het probleemoplossend vermogen van teams. De centrale onderzoeksvraag was dan ook waarom, wanneer en hoe een team erin slaagt succesvol complexe problemen op te lossen, binnen de context van een Innovatieve Arbeidsorganisatie. Om complexe probleemoplossing te bestuderen, werd beroep gedaan op “adaptive sensemaking” als overkoepelende theorie, en meer specifiek op vier mechanismen die teamleden in volgorde doorlopen om tot een succesvolle manier van probleemoplossing te komen: patroonherkenning, cognitieve dissonantie, ‘perspective taking’ (standpunten innemen) en motivatie. Daarnaast worden de belangrijkste voorwaarden bestudeerd waaraan de organisatie-/teamcontext moet voldoen om die mechanismen te activeren, om zo tot een oplossing te komen.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Innovatie en arbeidsorganisatie , Werken en leren