Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen

Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen

Het rapport bevat de resultaten van de impactanalyse van het invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen. In het eerste deel van het onderzoek werden de consequenties in kaart gebracht die zich kunnen voordoen wanneer een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen zou worden ingevoerd. Om hier zicht op te krijgen werden scenario's van statiegeldsystemen gedefinieerd.
Publicatiedatum
Juni 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Afval
Doelgroep
Ruim publiek, Overheid, Lokale besturen, Bedrijven