Het stappenplan biedt een kader voor de beoordeling en de bepaling van het belang van het kind in specifieke situaties. Het is ontworpen voor praktijkwerkers in Vlaanderen in diverse professionele contexten, zoals jeugdhulp, onderwijs, jeugdwerk en justitie, die verantwoordelijk zijn voor beslissingen waar een individuele minderjarige of een kleine groep minderjarigen (bv. broers en zussen, een klasgroep, een jongerengroep in een jeugdorganisatie) bij betrokken is.
Publicatiedatum
Maart 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Jeugd , Kinderen en jongeren