De coronacrisis treft sinds het voorjaar van 2020 ook de land- en tuinbouwsector. Om inzicht te verwerven in de impact van de coronacrisis op de Vlaamse land- en tuinbouwers werd een enquête gehouden bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij. Negen op de tien Vlaamse land- en tuinbouwers hebben minstens één negatieve impact ervaren door de coronacrisis. De helft treft ook actief maatregelen om de crisis het hoofd te bieden.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Landbouwbedrijven
Auteur(s)
Jan De Samber