Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inclusief ondernemen. Evalueerbaarheidsstudie van de projecten binnen de ESF-oproep Inclusieve ondernemingen

Inclusief ondernemen. Evalueerbaarheidsstudie van de projecten binnen de ESF-oproep Inclusieve ondernemingen

Rapport
februari 2022
Departement Werk en Sociale Economie
In 2021 zijn er binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ tien grootschalige projecten gestart met als doel om met een coherent en geïntegreerd dienstverleningsaanbod ondernemingen in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt en hen concrete handvaten aan te reiken om de instroom en retentie van medewerkers op de werkvloer duurzaam te ondersteunen, en zodoende een duurzame omslag te maken naar een inclusieve werkvloer. Het voornaamste doel van de studie is om een beter zicht te krijgen op de relevante wetenschappelijke literatuur rond (de visie op) inclusieve ondernemingen en de mate waarin de projecten en acties binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ onderbouwd zijn met wetenschappelijk gevalideerde inzichten en aansluiten bij de visie op inclusieve ondernemingen. Dit moet toelaten om een inschatting te maken van de evalueerbaarheid van de oproep in zijn huidige vorm.
Publicatiedatum
Februari 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame tewerkstelling , Gelijke kansen arbeidsmarkt
Auteur(s)
Bart Moens, Elien Crois, Sonia Moro, Wim Peersman, Benjamin Schalembier