In dit eindrapport van het onderzoekproject “Inhoud en Opmaak Handhavingsrapport Omge-ving” wordt het traject van de totstandkoming van het Handhavingsrapport Omgeving onder-zocht. Tevens wordt een draaiboek voor de opmaak van een Handhavingsrapport Omgeving voorgesteld.
Publicatiedatum November 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) Prof Dr Kurt Deketelaere