Het rapport begint met een beschrijving van de gebruikte methodes en berekeningswijzen van kosten- en opbrengstenposten. Vervolgens worden de basiscijfers voor de verdere analyse beschreven. Alle gegevens slaan op het boekjaar 2008. In een eerste fase wordt het arbeidsinkomen per 100 liter geanalyseerd. Welke kosten en opbrengsten dragen het meest bij tot verschillen in dit arbeidsinkomen, en welke technisch-economische kengetallen zijn de meest bepalende voor de verschillen tussen het arbeidsinkomen per 100 liter op de verschillende bedrijven? Daarna wordt hetzelfde stramien gevolgd voor het arbeidsinkomen per melkkoe. Welke kosten en opbrengsten per melkkoe verklaren het meest de verschillen in arbeidsinkomen per melkkoe, en hoe zit het hier met de invloed van de technisch-economische parameters? In een laatste hoofdstuk worden alle resultaten nog eens op een rijtje geplaatst. Meer informatie over de analyses en de selectie van de technisch-economische kengetallen is te vinden in de bijlagen achteraan in het rapport.
Publicatiedatum
November 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren , Landbouw en visserij
Auteur(s)
Coulier, Tom