Voor de vierde keer zijn de leden van het Landbouwmonitoringsnetwerk bevraagd over de innovaties die ze doorvoerden op hun landbouwbedrijf. Het aandeel innoverende bedrijven ligt opnieuw hoog. Ongeveer 50% van de bedrijven voerde de voorbije twee jaar een vernieuwing door. Het percentage is het hoogst in de tuinbouwsector (56%) en het laagst in de akkerbouw (37%). Innoverende bedrijven hebben gemiddeld een jongere bedrijfsleider en een grotere economische omvang.
Publicatiedatum December 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouwbedrijven