Deze handleiding werd opgesteld om tegemoet te komen aan de vele vragen die er zijn in verband met het correct en adequaat verpakken van archeologisch vondstenmateriaal. Ze is gebaseerd op de dagelijkse praktijk die gehanteerd wordt in het archeologische depot van het VIOE te Zellik. Deze uitgave is bedoeld om als handig werkinstrument te dienen voor museummedewerkers, mensen die professioneel met conservatie in aanraking komen, archeologen op het terrein en particulieren die archeologische objecten in hun bezit hebben. Archeologische objecten komen voor in veel verschillende materialen (glas, metaal, ceramiek, organisch materiaal, samengestelde materialen) en condities (graad van verwering, fragiliteit, corrosie, e.d.) en vragen daarom telkens een specifi eke aanpak.

Bestel per post

De prijs bedraagt €5,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum December 2009
Publicatietype Leidraad
Thema's Archeologie
Auteur(s) Ansje Cools
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 1