Sinds enkele jaren is er in Europa en België een groeiende interesse om insecten te gebruiken voor toepassingen in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren en in de verwerking van organische reststromen. Het rapport geeft een overzicht van het lopende onderzoek naar de kweek van insecten in België, geeft een beeld van de commerciële bedrijven die met insectenteelt bezig zijn en somt de knelpunten op.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouw en visserij