Met het advies schuift de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) de grote lijnen van een overkoepelende strategie naar voor om van Vlaanderen een globale hub voor internationaal toptalent te maken, en om op een meer proactieve manier internationaal toptalent naar Vlaanderen aan te trekken en te verankeren. Tegelijkertijd dient de strategie gepaard te gaan met initiatieven om een braindrain van lokaal talent tegen te gaan. Door de wereldwijde focus op een kenniseconomie is er echter sprake van een internationale competitie voor hoogopgeleide kenniswerkers. Vlaanderen dient zich hierin voldoende competitief te kunnen positioneren. Migratie is dan ook een positief verhaal. Op dit moment wordt het nog te veel als negatief gepercipieerd. De focus van het advies ligt op internationale hoogopgeleide STEM-profielen: van professionele en academische bachelors, tot masters en PhDs. De onvoldoende uitstroom van STEM-profielen in Vlaanderen (en België) hindert vandaag de economische en industriële ontwikkeling van onze regio. Vele bedrijven vinden onvoldoende hooggeschoolde STEM-profielen en worden hierdoor verplicht naar andere landen uit te wijken waar deze profielen nog wel voorhanden zijn. Dit is uiteraard een verlies voor Vlaanderen op korte en lange termijn.
Publicatiedatum
November 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie , Economisch beleid