Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale vergelijkende analyse economisch beleidsinstrumentarium gericht op vergroening van de economie

Internationale vergelijkende analyse economisch beleidsinstrumentarium gericht op vergroening van de economie

Het doel van de onderzoeksopdracht is om een internationale vergelijkende analyse te maken van het economische beleidsinstrumentarium, gericht op het vergroenen van de economie. Om een groene economie te bereiken is het niet voldoende zich te beperken tot actoren wiens activiteiten gericht zijn op het reduceren van de milieu-impact, maar ook om bedrijven en burgers te bereiken teneinde hen ertoe te brengen de milieu-impact van hun dagelijkse activiteiten te reduceren.
Publicatiedatum
April 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Economisch beleid