Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interregionale financiële stromen in België. Rapport 1. Update 2000-2022 en impact covid-19

Interregionale financiële stromen in België. Rapport 1. Update 2000-2022 en impact covid-19

Rapport
oktober 2023
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
In juli 2017 publiceerden prof. Dr. A. Decoster en Dr. W. Sas (KULeuven, Departement Economie) hun studie over de interregionale financiële stromen in België die voortvloeien uit de federale begroting, uitgevoerd op basis van een door hen ontwikkeld monitoringmodel (genaamd Moniflow) dat jaarlijkse updates toelaat. De derde update van Moniflow, voor de periode 2000-2022, wordt samengevat in dit rapport. Er is doelbewust gekozen voor de periode tot 2022 wegens de beschikbare administratieve gegevens en omdat de impact van de pandemie voor het eerst in detail in kaart kan worden gebracht. In een tweede rapport (voorzien voor midden 2024) zal er een update worden uitgevoerd tot 2028, op basis van prognoses.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsfinanciën
Auteur(s)
Willem Sas, Tom Truyts