Gedaan met laden. U bevindt zich op: Invasieve exoten in Vlaanderen: toestand en beleidsaanbevelingen. Achtergrondrapport bij het Natuurrapport 2020

Invasieve exoten in Vlaanderen: toestand en beleidsaanbevelingen. Achtergrondrapport bij het Natuurrapport 2020

Onderzoeksrapport
november 2020
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Het rapport geeft uitgebreidere achtergrondinformatie bij het hoofdstuk over invasieve uitheemse soorten van het Vlaamse Natuurrapport 2020. Invasieve uitheemse soorten vormen een groeiende bedreiging voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de regio. Het rapport beschrijft de huidige situatie van introducties en impact van uitheemse soorten in Vlaanderen en geeft een overzicht van de huidige beleids- en beheersinitiatieven op het gebied van preventie, snelle respons en beheer, gebruik makend van een aantal gevalstudies. Er wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke problematische soorten voor verschillende natuurtypes. Ten slotte formuleert het rapport beleidsaanbevelingen om invasieve soorten in de regio beter aan te pakken.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Tim Adriaens, Emma Cartuyvels, Luc Denys, Sander Devisscher, Damiano Oldoni, Jo Packet, Sam Provoost, Lien Reyserhove, Kevin Scheers, Jan Soors, Bart Vandevoorde, Kris Vandekerkhove, Hugo Verreycken, Wouter Van Landuyt, Inne Vught
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (41)