Reststromen zoals snoeihout en bermmaaisel worden nog vaak als afval beschouwd. Binnen een circulaire economie kan biomassa echter een waardevolle grondstof worden. De themagroep Oogstbare Landschappen van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) bracht de uitdagingen in kaart en formuleerde adviezen om tot een hoogwaardige valorisatie te komen.
Publicatiedatum
April 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Natuur en milieu , Omgeving , Overheid
Auteur(s)
IPO - Interbestuurlijk Plattelandsoverleg