Het rapport bevat de herziene Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen. Rode Lijsten vormen een belangrijk instrument voor het natuurbeleid. Een Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze te toetsen aan bedreigingscriteria. Het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek (INBO) coördineert sinds het Soortenbesluit de opmaak van Rode Lijsten in Vlaanderen. De criteria voor het opstellen van de Rode Lijsten in Vlaanderen worden afgestemd op de internationaal gangbare criteria die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Dirk Maes , Marc Herremans, Pieter Vantieghem, Wim Veraghtert, Ilf Jacobs, Maxime Fajgenblat, Hans Van Dyck
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (10)