Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport personeel en organisatie 2006

Jaarrapport personeel en organisatie 2006

Jaarverslag
december 2006
Agentschap Overheidspersoneel
Het jaarrapport is in de eerste plaats een document ter ondersteuning van de evaluatie en de voorbereiding van het globale P&O-beleid, dat onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse minister van Bestuurszaken. Het rapport wordt opgemaakt door de verantwoordelijken voor de diverse thema’s in het beleidsveld P&O onder de coördinatie van het departement Bestuurszaken. Centraal staat de betrachting om de diagnose van het P&O-beleid en de aanbevelingen zo goed mogelijk met objectief cijfermateriaal (kengetallen, tabellen en figuren) te onderbouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “prestatie-indicatoren”, berekend op basis van kwantitatieve gegevens uit bestaande databanken, en “perceptie-indicatoren”, die afgeleid worden uit een periodiek tevredenheidsonderzoek bij personeel en management (de Personeelspeiling ).
Publicatiedatum
December 2006
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Vlaamse overheid